Procházet
Nákupní košík
K dopravě zdarma zbývá nakoupit za 1 600 Kč k zaplacení pro dopravu ZDARMA

+420 910 920 516 Po - Pá (10:00 - 16:00)

+420 910 920 516 Po - Pá (9:00 - 17:00)

Udržitelně pro lidi i planetu

Věříme, že zdraví naší společnosti souvisí se zdravím naší planety. Proto jsme se rozhodli vybrat ta nejlepší možná řešení založená na datech a vědě, čímž přebíráme odpovědnost za dopad našich produktů na životní prostředí.

Založeno na datech (LCA*), nikoliv trendech

Analýza životního cyklu produktu (LCA) Díky detailně zpracované analýze můžeme identifikovat, odkud pocházejí naše emise. Víme, jaké materiály použít, a máme data o tom, jak snížit environmentální dopad (např. nabídka větších balení).

Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou
Detailní analýza (LCA) srovnala obalové materiály, přepravní krabice, velikost balení, náplň balení, způsob přepravy, pásku a dokonce i vliv etikety na životní prostředí.

Měříme 28 environmentálních ukazatelů
Rozhodli jsme se nedělat jen populární marketingově udržitelné věci, ale skutečně minimalizovat náš dopad na životní prostředí. Nejen, že snižujeme emise CO2, ale měříme celkem 28 environmentálních ukazatelů.

Založeno na datech (LCA*), nikoliv trendech

“Plast se v případě Trime jeví jako nejvhodnější obalový materiál. Ovšem nejsilnějším místem, kde mohou minimalizovat dopad na životní prostředí, je frekvence zasílání. Tedy možnost pro zákazníka objednat balení s co největším počtem dávek”.

prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD. MBA

  • Vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie, VŠCHT
  • Odborník na analýzu životního cyklu produktů

Používáme obalový materiál, který dává smysl. Na základě dat!

Plasty jsou o 49 % šetrnější k životnímu prostředí. Měříme celkový dopad od získávání materiálů až po toxicitu životního prostředí.

Plast

  • Ačkoliv nemá příliš dobrou pověst, používáme PET obaly pro většinu produktů. Proč?
  • Průměrná velikost plastového obalu našich produktů je o 49 % šetrnější k životnímu prostředí, než kdybychom použili sklo.
  • Porovnávali jsme environmentální dopad od samotného získání surového materiálů až po toxicitu životního prostředí.

Sklo

  • Kdy používáme sklo? Vždy pokud to vyžaduje charakter produktu.
  • V případě, že by výběr jiného materiálu ovlivnil stabilitu nebo jiné vlastnosti produktu, volíme farmaceutické sklo (které je však méně šetrné k prostředí).
  • Přestože je sklo méně šetrné k životnímu prostředí, u některých produktů je zkrátka třeba upřednostnit kvalitu a stabilitu surovin, a má zde sklo své opodstatnění.

Pro lepší představu můžeme rozdíl jednotlivých variant s ohledem na vliv na prostředí přirovnat době svícení 10 minut oproti 6 hodinám.

Co můžu udělat jako zákazník pro snížení své ekologické stopy?

My jsme svůj díl splnili, váš díl je také důležitý. Ukážeme vám, jak i malá rozhodnutí mohou pomoci.

Prosím, zrecykluj mě!

Děláme pro udržitelnost prostředí maximum. Nyní je řada na vás. Pokud vezmeme v úvahu pouze uhlíkovou stopu (tedy žádné suroviny ani energie), tak z 23 – 48 % závisí ovlivnění životního prostředí na tom, zda obal zrecyklujete nebo ne. Prosím, udělejte to. Je to snadné a velmi důležité.

Udržitelné balení

Jaký je rozdíl v obsahu 30 nebo 90 kapslí? Velký! Nevěřili byste, ale diference je až 33%! Úsporu můžeme přirovnat ke svícení po dobu 15 minut nebo ke 3 hodinám.

Větší balení, nižší dopad

I vy můžete přispět velkým dílem. Jak? Udělejte si větší zásobu na jednu objednávku, spotřebuje se tak méně obalového materiálu a efekt se projeví i na dopravě. Porovnáme-li objednávku se 3 produkty a 3 objednávky po jednom produktu, je to jako bychom svítili jednorázově o 6 hodin déle!

Udržitelnost není jen otázka obalové technologie.

Půda

Víme, že zdraví půdy je pro naši existenci klíčové. Vybíráme dodavatele, kteří hospodaří s pokorou k okolnímu prostředí. Žádné chemikálie, pesticidy, čistě ekologické zemědělství.

Obnovitelná energie

Naším cílem je snížit emise v každém kroku výrobního procesu. Naši dodavatelé využívají obnovitelné zdroje energie vždy, pokud je to možné.

Etické hledisko

V tomto ohledu máme jasný závazek. Netestujeme naše produkty na zvířatech. Suroviny vybíráme od dodavatelů, kteří mohou zaručit 100% testování bez zvířat.

Naše závazky

Neustále hledáme inovace a vylepšení. Navrhujeme doplňky na úrovni původních potravin, odpovídajícím životním potřebám současné generace, aniž bychom však ohrozili potřeby a prostředí budoucích generací.

rPET 2022

Naším cílem je nabízet nejvyšší kvalitu doplňků stravy, co nejvíce se přibližujících přirozeným potravinám. Vše s ohledem na to, aby za námi i našimi dodavateli zůstala co nejmenší environmentální stopa. Proto jsme se také rozhodli balení vitamínů v roce 2022 nahrazovat recyklovanými PET lahvičkami.

Neustálá inovace

Udržitelná budoucnost jako závazek vůči planětě. Netvoříme produkty na podporu zdraví na úkor zdraví naší planety. To by nedávalo smysl. Neustále hledáme možnosti, kde lze redukovat dopad na životní prostředí. Máme před sebou ještě dlouhou cestu a přejeme si, abyste nás doprovázeli v každé jednotlivé fázi tohoto procesu.

* Metoda posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA)

Je určena k hodnocení environmentálních dopadů produktů. Jedná se o nástroj založený na měření technologických, provozních i environmentálních parametrů jednotlivých operací, které se podílejí na výrobě, transportu, provozu či odstranění jakéhokoliv materiálu, zařízení, paliva či energetického nosiče vstupujícího do jakéhokoli stádia životního cyklu posuzovaného produktu.

Inovační voucher

Inovační voucher

V roce 2020 získala firma Trime s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů,
realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu
Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).
Podpora byla mířena na účast firmy VŠCHT na projektu „CO2 stopa technologie balení a výroby doplňků stravy" za účelem snížení environmentálního dopadu. Očekávaným výstupem je LCA analýza. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.