Procházet
Nákupní košík
K dopravě zdarma zbývá nakoupit za 1 600 Kč k zaplacení pro dopravu ZDARMA

+420 910 920 516 Po - Pá (10:00 - 16:00)

+420 910 920 516 Po - Pá (9:00 - 17:00)

Co je Ethylenoxid a proč bychom si na něj měli dát pozor?

Co je Ethylenoxid a proč bychom si na něj měli dát pozor?

Ethylenoxid je vysoce reaktivní organická sloučenina, která se využívá jako surovina pro výrobu dalších chemikálií, ale též ke sterilizaci lékařského vybavení. Jedná se však o prokázaný karcinogen a mutagen a expozice ethylenoxidu může vést k vážným zdravotním problémům. Aby se minimalizovalo riziko poškození lidského zdraví, je ethylenoxid vzhledem ke své vysoce toxické povaze v mnoha zemích přísně regulován a jeho použití jako aditiva či pomocné látky při zpracování potravin nebo doplňků stravy je zakázáno. 

Z naší zkušenosti ale můžeme potvrdit, že v EU problém kontaminovaných kapslí existuje a překročené limity pro rezidua ethylenoxidu se vyskytují zhruba u každé třetí kapsle. Většina dodavatelů však tento problém neřeší. Spotřebitelé mohou snížit riziko expozice ethylenoxidu nákupem od důvěryhodných výrobců, kteří garantují bezpečnost a kvalitu svých výrobků také prostřednictvím nezávislých testů a certifikací, jako je tomu v případě našich doplňků. 

Více o problematice ethylenoxidu a kontaminaci potravin či doplňků touto toxickou látkou se dozvíte v tomto článku.

Co se v tomto článku dozvíte?:

  1. Co je Ethylenoxid
  2. Toxicita Ethylenoxidu
  3. Historie využití ethylenoxidu v potravinářském průmyslu
  4. Kontaminace potravinových výrobků Ethylenoxidem v EU
  5. Ethylenoxid a doplňky stravy
  6. Trime = garance “EtO free” doplňků stravy

Co je Ethylenoxid

Ethylenoxid je organická sloučenina (C2H4O), která vzniká jako meziprodukt při výrobě nemrznoucích směsí, lepidel, rozpouštědel, léčiv, plastů či textilu. Ve směsi s plynným dusíkem nebo oxidem uhličitým se využívá například ke sterilizaci potravin nebo lékařského vybavení jako jsou injekční stříkačky či lékařské nástroje.

Toxicita Ethylenoxidu

Ethylenoxid je velmi toxická látka. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ho řadí mezi prokázané karcinogeny. Evropská agentura pro chemické látky klasifikuje ethylenoxid jako mutagen, karcinogen a látku toxickou pro reprodukci. [1] 

Ethylenoxid způsobuje podráždění nosu a dýchacích cest a může vést k bolestem hlavy, zvracení nebo únavě. Chronické působení může vést k poškození mozku, snižovat citlivost prstů, narušovat koordinace pohybů nebo způsobovat poškození jater a ledvin.

 

 

Historie využití ethylenoxidu v potravinářském průmyslu

Historicky se ethylenoxid používal v potravinářském průmyslu kvůli své schopnosti dezinfekce bez použití tepelného ošetření jako tzv. fumigant ( = těkavý pesticidní přípravek užívaný v plynném stavu k ničení chorob a škůdců). 

Dezinfekce potravin a potravinářských skladovacích prostor ethylenoxidem však byla ve velké části světa, včetně Evropy, ukončena. EU zakázala v roce 1991 používání této látky kvůli jeho vysoce toxické povaze. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 pak byly stanoveny maximální limity reziduí pro ethylenoxid v potravinářských produktech na 0,05 mg/kg. [1]

Regulace a používání ethylenoxidu v řadě zemí, včetně Kanady, USA a Indie, se však velmi liší od popsané praxe v rámci Evropské unie. Výše jmenované země totiž stále umožňují použití ethylenoxidu jako fumigantu potravin v boji proti houbám a nežádoucím bakteriím, ale ethylenoxid využívají též k dezinfekci nákladních kontejnerů a skladů. Potenciální riziko proto představují importované potravinové výrobky, které mohou být během skladování a přepravy ethylenoxidem kontaminovány.

Kontaminace potravinových výrobků Ethylenoxidem v EU

V září 2020 Belgie poprvé upozornila prostřednictvím RASFF (systém rychlého varování pro potraviny a krmiva) na přítomnost nepřijatelného množství ethylenoxidu v sezamových semínkách dovezených z Indie, kdy uvedené úrovně ethylenoxidu přesahovaly více než 1000 násobek maximálního povoleného limitu. [1]

Jednalo se o první z mnoha takových upozornění a od září 2020 byly v Evropské unii staženy tisíce potravinářských výrobků kvůli kontaminaci touto karcinogenní toxickou látkou. 

Jednalo se především o suché potravinové produkty s dlouhou dobou trvanlivosti typu koření, obiloviny, cukrovinky, či výrobky obsahující aditiva jako například xanthanovou gumu (E415), karubin (E410) nebo guarovou gumu (E412). 

Ethylenoxid a doplňky stravy

V rámci RASFF bylo během roku 2021 vydáno také upozornění na kontaminaci uhličitanu vápenatého ethylenoxidem, který se uplatňuje nejen jako potravinové aditivum, ale je též využíván v doplňcích stravy a v nutraceutických kapslích.

V reakci na množící se případy kontaminace potravinových přídatných látek stanovila Evropská komise limit 0,1 mg/kg pro přítomnost ethylenoxidu v potravinářských aditivech, který se vztahuje také na ethylenoxid použitý při výrobě kapslí pro potravinové doplňky. Jsou-li limity pro obsah ethylenoxidu překročeny, musí být dotčené výrobky staženy z trhu.

Trime = garance “EtO free” doplňků stravy

Výběrem důvěryhodných výrobců či dodavatelů můžete snížit rizika příjmů toxického ethylenoxidu. Ideálně pak v kombinaci s garancí testování jakýchkoliv produktů, u nichž hrozí potenciální kontaminace ethylenoxidem. Je vhodné provádět testy již na vstupních surovinách než na hotových výrobcích, které pak v případě prokázané kontaminace musí být stahovány z trhu.

Čistota a vysoká kvalita Trime výrobků je pro nás stěžejní a ani potencionální riziko kontaminace toxickou látkou ethylenoxidem nám není lhostejné. V praxi jsme se bohužel setkali s tím, že limity pro rezidua ethylenoxidu jsou často překročeny. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro provádění vlastní analýzy, která garantuje, že kapsle používané v našich doplňcích jsou tzv. “EtO free”.

Příklad naší analýzy, která garantuje splnění limitů pro rezidua ethylenoxidu, si můžete prohlédnout níže.

Zdroje:

[1] https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32020R1540

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylenoxid

https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-12/rasff_ethylene-oxide-incident_e410_crisis-coord_20211004_sum.pdf

https://www.safefood.net/food-safety/news/ethylene-oxide

 0 komentářů

Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být schváleny před jejich zveřejněním.

Poslední články

Proč sledovat množství omega-3 mastných kyselin v těle?

Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny představují důležitou součást tuků v naší stravě. Jak omega-3, tak omega-6 MK jsou důležitými složkami...
Přečtěte si více

Jak bojovat s alergií nejen během jarní pylové sezóny

Pokud patříte mezi alergiky, pravděpodobně již pociťujete obtíže spojené s jarní pylovou sezonou. Mezi nejčastější symptomy alergií patří svědění očí,...
Přečtěte si více

Vitamín D v souvislosti se zdravím dětí

O vitamínu D jsme již psali několik článků. Přečíst si je můžete zde, zde či zde. Dnešní článek se však...
Přečtěte si více

Poslední podcasty

Mentální odolnost II. - Jak zvládat náročné situace a životní změny I Trime Podcast #35 s Radimem Valigurou

Některé situace a životní změny jsou zkrátka nevyhnutelné a je jen na nás, jak k nim přistoupíme. Být mentálně odolný...
Přečtěte si více

Trime Podcast #34 - Výhody silového tréninku s Janem Šebkem

Pohyb je pro naše tělo přirozený a nanejvýš potřebný pro udržení celé řady fyziologických funkcí. Každému bude vyhovovat jiný druh...
Přečtěte si více

Trime Podcast #33 s Jakubem Přibylem o tucích ve stravě

Poslední epizoda ze série podcastů věnovaných makroživinám patří tukům.  V naší stravě jsou tuky nenahraditelné, zejména pak esenciální mastné kyseliny....
Přečtěte si více