Procházet
Nákupní košík
K dopravě zdarma zbývá nakoupit za 1 600 Kč k zaplacení pro dopravu ZDARMA

+420 910 920 516 Po - Pá (10:00 - 16:00)

+420 910 920 516 Po - Pá (9:00 - 17:00)

Jak předejít osteoporóze?

Jak předejít osteoporóze?

Osteoporóza postihuje velkou část populace a vykazuje bohužel celosvětově stoupající trend. Diagnóza bývá často stanovena náhodně, například při náhlé zlomenině. Přitom včasné zjištění nemoci může zabránit dalšímu zhoršování kvality kostí a předcházet následným komplikacím. Tématu osteoporózy jsme se proto rozhodli věnovat hlouběji v našem článku. 

Co se v tomto článku dozvíte?:

 1. Co je osteoporóza?
 2. Osteoporotické statistiky
 3. Osteoporóza v České republice
 4. Příznaky
 5. Kdo je osteoporózou ohrožen?
 6. Prevence
 7. Nefarmakologická opatření a jejich vliv na kvalitu kostí
 8. a) Fyzická aktivita
 9. b) Výživa
 10. Diagnostika
 11. Farmakoterapie

Co je osteoporóza?

Slovo “osteoporóza” je latinského původu a vzniklo spojením dvou latinských slov “osteo” = kost a “porosis” = proděravění, prořídnutí. 

Osteoporóza označuje metabolické onemocnění kostí projevující se jejich řídnutím, oslabením struktury a celkovým úbytkem kostní hmoty. Kosti jsou pak křehčí, klesá jejich pevnost i pružnost a jsou náchylnější ke zlomeninám. Nejčastěji je osteoporóza zapříčiněna nedostatkem pohlavních hormonů, fyzické zátěže a nutrientů potřebných pro zdravé a silné kosti.

 

Osteoporotické statistiky

Jak ukazují statistiky Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF = International Osteoporosis Foundation), každá třetí žena a každý pátý muž ve věku nad 50 let onemocní osteoporózou. Ve věku nad 70 let je to již každá druhá žena. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO =  World Health Organisation) patří osteoporotické zlomeniny mezi jednu z hlavním příčin nemoci a invalidity starších lidí.

Osteoporóza v České republice

Mezinárodní nadace pro osteoporózu uvádí, že v České republice trpělo osteoporózou v roce 2019 zhruba 5% obyvatel (cca 572 000 lidí). 

Ve stejném roce byl počet osteoporotických zlomenin odhadován na 91 000, přičemž v roce 2034 dojde dle předpokladů k jejich navýšení na 123 000 (což představuje 35% nárůst oproti roku 2019).

Ekonomická zátěž, přisuzovaná osteoporotickým zlomeninám, byla v roce 2019 odhadována na 396 milionů eur, což odpovídalo 2.7% z celkových výdajů na státní zdravotnickou péči. Tyto výdaje stouply v porovnání s rokem 2010 o 45% (o 123 milionů eur).

Uvádí se, že z celkového počtu žen ohrožených osteoporotickými zlomeninami bylo v Česku v roce 2019 léčeno jen zhruba 21% žen.

Příznaky

Vývoj osteoporózy je pomalý a toto onemocnění může být dlouho dobu bezbolestné. Mezi první příznaky počátečního stádia osteoporózy můžeme zařadit ustupující dásně, slabé a křehké nehty, ale také slabý stisk ruky. Ve studii [1] z roku 2018 prováděné na 120 postmenopauzálních ženách se potvrdilo, že slabá síla úchopu ruky koreluje s nízkou minerální hustotou kostí a může být rizikovým faktorem osteoporózy.

Postupně se osteoporóza může dále projevovat bolestmi zad a snižováním tělesné výšky z důvodu nahrbení. Nezřídka ale vede k diagnostikování osteoporózy až první zlomenina, která může být i samovolná, nebo jen po minimálním úrazu. Jedná se především o zlomeniny obratlů, krčků stehenní kosti a předloktí.

Kdo je osteoporózou ohrožen?

Všeobecně je známo, že mezi nejvíce ohrožené patří ženy po menopauze, a to kvůli snížené produkci estrogenu. Tento hormon poskytuje kostem ochranu díky potlačení aktivity osteoklastů (=kostních buněk, které odpovídají za odbourávání kostní tkáně). Osteoporóza dále ohrožuje osoby vyššího věku, rizikový je především věk nad 60 let. 

Mezi další rizikové faktory patří:

 • předčasná menopauza a nízká hladina estrogenu u žen, 
 • výskyt osteoporózy v rodině, 
 • nedostatek fyzické aktivity, 
 • nedostatek některých vitamínů a minerálů (vitamínu D, vitamínu K2, vápníku, hořčíku), 
 • nízká tělesná hmotnost, 
 • nadměrná konzumace alkoholu, 
 • kouření, 
 • určité léky (především glukokortikoidy),
 • některá chronická onemocnění (například cukrovka, celiakie či jiná malabsorpční onemocnění střev, onemocnění ledvin, poruchy štítné žlázy a příštítných tělísek).

Prevence

Samotné léčbě jakéhokoliv onemocnění by měla vždy předcházet prevencePokud chceme prevenci podchytit od samého prvopočátku, je třeba, aby již těhotné ženy myslely na vyváženou výživu, která podpoří zdravý vývoj dítěte ještě v děloze. 

Velmi důležitým obdobím prevence osteoporózy je dětství a dospívání, kdy se kostní tkáň vytváří.  Základy zdravých kostí jsou do velké míry budovány v prvních dvou dekádách našeho života. Proto bývá někdy osteoporóza označována jako pediatrický problém s geriatrickými nasledky

Důležitou roli hraje pravidelná fyzická aktivita a vyvážená strava s dostatečným příjmem bílkovin, vitamínu D spolu s vitamínem K2 a minerálních látek důležitých pro budování zdravých kostí - především vápníku a  hořčíku. Všechny tyto faktory zásadně ovlivňují kvalitu kostí po zbytek našeho života.

Nefarmakologická opatření

a) Fyzická aktivita

Základ nefarmakologických opatření tvoří dostatečná pohybová aktivita, například ve formě pravidelné chůze. Fyzická aktivita poskytuje komplexní účinek na kosti - podporuje budování kostní hmoty aktivací osteoblastů (kostních buněk podílejících se na tvorbě kosti), zlepšuje svalovou sílu a rovněž stabilitu těla.

b) Výživa

Klíčovou roli hraje samozřejmě vyvážená strava s ohledem na udržení kostní a svalové hmoty. Nejdůležitější nutrienty pro zdravé kosti jsou především vitamín D a vitamín K2, vápník, hořčík a bílkoviny. S přibývajícím věkem navíc klesá absorpční schopnost a tím se snižuje vstřebávání důležitých nutrientů potřebných pro prevenci osteoporózy. 

Mezi další dietní faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit zdraví kostí, patří nadměrná konzumace alkoholu a kofeinových nápojů.

 • Vitamín D

Vitamín D hraje klíčovou roli ve vývoji a udržování zdravých kostí tím, že napomáhá vstřebávání vápníku z potravy a zajišťuje správnou obnovu a mineralizaci kostí. Nízká hladina tohoto vitamínu během těhotenství souvisí dle výsledků některých studií [2] [3] se sníženou hustotou kostí dětí a bývá spojována s jejich nejrůznějšími zdravotními následky. Nedostatek vitamínu D u dětí může vést ke zpomalení růstu a deformacím kostí známým jako křivice, u dospělých pak způsobuje osteomalacii, což je ‚měknutí‘ kostí v důsledku jejich špatné mineralizace. 

Deficit vitaminu D je dnes bohužel poměrně běžný a může přispívat ke vzniku osteoporózy. Předpokládá se, že nedostatkem tohoto vitamínu trpí až ⅔ nemocných s osteoporózou. 

 • Vitamín K2

Kostní buňky osteoblasty produkují protein zvaný osteokalcin, který váže vápník do kostí, čímž pomáhá budovat zdravé a pevné kosti. Osteokalcin však pro svou aktivaci potřebuje dostatečné množství vitamínu K2

Přelomová, dvojitě zaslepená, randomizovaná, klinická studie [4] zveřejněná v prestižním časopise Osteoporosis International  v roce 2013 poprvé klinicky prokázala, že dostatek vitamínu K2 může významně pomoci ochránit kosti před jejich slábnutím a řídnutím a tím přispět k jejich ochraně před rizikem zlomenin. Této 3 roky trvající studie se účastnilo 244 zdravých žen po menopauze. Po 3 letech suplementace 180mcg  vitamínu K2 se významně zvýšila pevnost a minerální hustota kostí ve srovnání s placebo skupinou.

 • Hořčík

Přibližně polovina celkového hořčíku obsaženého v těle je uložena v kostře. Hořčík hraje důležitou roli při tvorbě kostí tím, že podporuje proliferaci osteoblastů. Protože se však vstřebávání hořčíku s věkem snižuje, jsou starší lidé více ohroženi jeho nedostatkem. 

 • Vápník

Vápník představuje hlavní stavební materiál naší kostry. Téměř 99 % vápníku v dospělém těle se nachází v našich kostech a zubech, kde je uložen ve formě minerálního komplexu zvaného hydroxyapatit. Vápník je rovněž využíván pro kontrakci svalů, nervové přenosy a srážení krve. Z toho důvodu je třeba, aby byla jeho hladina v krvi neustále regulována. Pokud hladiny vápníku v krvi klesnou, parathormon z příštítných tělísek způsobí, že kostra uvolní vápník do krevního oběhu. Kosti tedy fungují jako „zásobník“ vápníku a dle potřeby ho váží či naopak uvolňují do krve. O vápníku a tom, zda je jeho suplementace vhodná, si můžete přečíst více v blogovém článku ZDE.

 • Bílkoviny

Bílkoviny poskytují tělu zdroj aminokyselin, čímž podporují budování kostní hmoty. Rozdíly v příjmu bílkovin během dětství a dospívání mohou ovlivnit růst kostry a modulovat genetický potenciál pro dosažení vrcholu kostní hmoty. Starší lidé trpí častěji jejich nedostatkem, což vede k poklesu svalové hmoty i minerální hustoty kostí. Zajištění dostatečného příjmu bílkovin především u starších osob může rovněž pomoci snížit riziko pádů a tím i osteoporotických zlomenin.

 • Alkohol

Pokud už se rozhodnete pít alkohol, umírněnost je určitě dobrou volbou i s ohledem na vaše kosti. Dle studie [5] zveřejněné v roce 2005 v časopise Osteoporosis International mohou u mužů i žen více než dvě jednotky alkoholu denně zvýšit riziko osteoporotické zlomeniny a více než čtyři jednotky denně mohou riziko zlomenin zdvojnásobit.

 • Kofein

Kofein zvyšuje ztráty vápníku močí a stolicí, a tak má potenciál nepříznivě ovlivnit zdraví kostí. Švédská studie [6] naznačuje, že příjem kofeinu v dávce 330 mg denně (zhruba čtyři šálky kávy) může mít souvislost s 20% zvýšením rizika osteoporotických zlomenin, ve srovnání s příjmem kofeinu nižším než 200 mg denně. Zvýšení příjmu vápníku o 40 mg na každý šálek zkonzumované kávy obsahující kofein může naopak ztrátu vápníku vyvažovat. [7]

Diagnostika

Osteoporóza je diagnostikována stanovením kostní hustoty denzitometrickým vyšetřením, DXA (=Dual energy X‑ray Absorptiometry), a to v oblasti bederní páteře a stehenní kosti (proximálního femuru). Jedná se o nízkozátěžové rentgenové vyšetření, které posuzuje obsah minerálu v měřené oblasti kosti. Toto vyšetření může odhalit jak samotnou osteoporózu, tak méně závažné poškození kostní hmoty - osteopenii. V České republice je toto vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou u žen po menopauze a u žen starších 50ti let, nebo u rizikových pacientů (například osoby dlouhodobě užívající kortikosteroidy, jedinci s nízkou tělesnou hmotnost či lidé starší 60ti let). Pokud není indikace k vyšetření poskytnuta lékařem, je možné nechat si vyšetření provést jako samoplátce.

Farmakoterapie

Dříve se osteoporóza léčila pouze vápníkem a vitamínem D. Dnes se již pro léčbu využívají i jiné léky, mezi které patří hormonální substituční léčiva (HRT = hormone replacement therapy) nebo selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM = selective estrogen receptor modulators). Další skupinu tvoří tzv. bisfosfonáty tlumící kostní resorpci, které jsou jedny z nejčastěji předepisovaných léků u většiny starších osob trpících osteoporózou. 

 

Zdroje:

[1] Li YZ, Zhuang HF, Cai SQ, Lin CK, Wang PW, Yan LS, Lin JK, Yu HM. Low Grip Strength is a Strong Risk Factor of Osteoporosis in Postmenopausal Women. Orthop Surg. 2018 Feb;10(1):17-22. doi: 10.1111/os.12360. Epub 2018 Feb 12. PMID: 29430846; PMCID: PMC6594500.

[2] Javaid MK, Crozier SR, Harvey NC, Gale CR, Dennison EM, Boucher BJ, Arden NK, 

[3] Congdon P, Horsman A, Kirby PA, Dibble J, Bashir T. Mineral content of the forearms of babies born to Asian and white mothers. Br Med J (Clin Res Ed). 1983 Apr 16;286(6373):1233-5. doi: 10.1136/bmj.286.6373.1233. PMID: 6404403; PMCID: PMC1547285.

[4] Knapen MH, Drummen NE, Smit E, Vermeer C, Theuwissen E. Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal women. Osteoporos Int. 2013 Sep;24(9):2499-507. doi: 10.1007/s00198-013-2325-6. Epub 2013 Mar 23. PMID: 23525894.

[5] Kanis JA, Johansson H, Johnell O, Oden A, De Laet C, Eisman JA, Pols H, Tenenhouse A. Alcohol intake as a risk factor for fracture. Osteoporos Int. 2005 Jul;16(7):737-42. doi: 10.1007/s00198-004-1734-y. Epub 2004 Sep 29. PMID: 15455194.

[6] Hallström H, Wolk A, Glynn A, Michaëlsson K. Coffee, tea and caffeine consumption in relation to osteoporotic fracture risk in a cohort of Swedish women. Osteoporos Int. 2006;17(7):1055-64. doi: 10.1007/s00198-006-0109-y. Epub 2006 May 4. PMID: 16758142.

[7] Barrett-Connor E, Chang JC, Edelstein SL (1994) Coffee-associated osteoporosis offset by daily milk consumption. The Rancho Bernardo Study. JAMA 271:280-283

Godfrey KM, Cooper C; Princess Anne Hospital Study Group. Maternal vitamin D status during pregnancy and childhood bone mass at age 9 years: a longitudinal study. Lancet. 2006 Jan 7;367(9504):36-43. doi: 10.1016/S0140-6736(06)67922-1. Erratum in: Lancet. 2006 May 6;367(9521):1486. PMID: 16399151.

Ponsonby AL, Lucas RM, Lewis S, Halliday J. Vitamin D status during pregnancy and aspects of offspring health. Nutrients. 2010 Mar;2(3):389-407. doi: 10.3390/nu2030389. Epub 2010 Mar 23. PMID: 22254029; PMCID: PMC3257641.

https://www.osteoporosis.foundation/facts-statistics

https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2014-5/diagnostika-a-lecba-osteoporozy-50151

 0 komentářů

Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být schváleny před jejich zveřejněním.

Poslední články

Proč pestrá a rozmanitá strava nestačí: výživa v kontextu moderní doby

V rámci prezentace na konferenci reVIZE a bloku "Zdravé tělo, zdravá duše" v Karlových Varech, která proběhla v dubnu 2024, vysvětlil...
Přečtěte si více

Folát - klenot zdraví, který možná postrádáte

Folát, přirozená forma vitaminu B9, tento esenciální vitamín, najdeme v tmavě zelené listové zelenině, ořeších a luštěninách, je nezbytný pro...
Přečtěte si více

Proč sledovat množství omega-3 mastných kyselin v těle?

Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny představují důležitou součást tuků v naší stravě. Jak omega-3, tak omega-6 MK jsou důležitými složkami...
Přečtěte si více

Poslední podcasty

Mentální odolnost II. - Jak zvládat náročné situace a životní změny I Trime Podcast #35 s Radimem Valigurou

Některé situace a životní změny jsou zkrátka nevyhnutelné a je jen na nás, jak k nim přistoupíme. Být mentálně odolný...
Přečtěte si více

Trime Podcast #34 - Výhody silového tréninku s Janem Šebkem

Pohyb je pro naše tělo přirozený a nanejvýš potřebný pro udržení celé řady fyziologických funkcí. Každému bude vyhovovat jiný druh...
Přečtěte si více

Trime Podcast #33 s Jakubem Přibylem o tucích ve stravě

Poslední epizoda ze série podcastů věnovaných makroživinám patří tukům.  V naší stravě jsou tuky nenahraditelné, zejména pak esenciální mastné kyseliny....
Přečtěte si více